شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان طارم (واقع در استان زنجان)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی